ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο ιστότοπος και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβονται και προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητα σας. Παρακάτω σας παραθέτουμε βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.

1. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο littlebuddies.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει και αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το littlebuddies.gr ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος littlebuddies.gr και διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς.

3. Το littlebuddies.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

 • όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του ή καλεί στην εξυπηρέτηση πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και
 • όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του.

4. Το littlebuddies.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τέσσερις γενικούς λόγους:

 • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του εξατομικευμένου περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις προτιμήσεις τους όπως λίστες επιθυμιών, προϊόντα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων μέσω προωθητικών μηνυμάτων.
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του littlebuddies.gr όπως επεξεργασία και παράδοση παραγγελιών, βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο ιστότοπος
 • αλλά και την παροχή βοήθειας και πληροφοριών (γραπτά ή τηλεφωνικά) μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.
 • στην περίπτωση που χρειαστεί να ανταποκριθούμε στις νομικές και φορολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις ή να προασπίσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των χρηστών μας και των άλλων σύμφωνα με τους νόμους π.χ. ανταλλαγή δεδομένων με διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση έκνομων πράξεων.

5. Το littlebuddies.gr δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών).

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από το littlebuddies.gr π.χ. για απάντηση αιτημάτων, για επικοινωνία μαζί του ή επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του.

Το littlebuddies.gr συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται online μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Το littlebuddies.gr μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα του πελάτη, αν ο πελάτης έρθει σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας με την Εξυπηρέτηση Πελατών littlebuddies.gr και διαβιβάσει κατά την επικοινωνία προσωπικά δεδομένα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια της Εξυπηρέτησης Πελατών αποθηκεύονται στο littlebuddies.gr και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη.

6. Το littlebuddies.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για να σας εγγράψουμε στον διαδικτυακό μας τόπο και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες του (π.χ. η επεξεργασία αιτημάτων για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, διατήρηση προϊόντων στο καλάθι αγορών σας)
 • για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (π.χ. υποβολή ερωτήσεων για τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων πελατών)
 • για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να επανεξετάσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της προβολής του ιστότοπου, για παράδειγμα την ώρα την οποία ήρθε στον ιστότοπο ο χρήστης, τους χρόνους απόκρισης των σελίδων.
 • για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων
 • για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησής σας για τη σύμβαση αυτή
 • για να εκτελούμε τη σύμβασή μας με τρίτους συνεργάτες, για προϊόντα, υπηρεσίες ή συναλλαγές που έχετε ζητήσει

Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.

7. Το littlebuddies.gr διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση του υποκειμένου της επεξεργασίας με το littlebuddies.gr ή την τρίτη εταιρεία. Ωστόσο ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα τα δεδομένα που λαμβάνει Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τον πελάτη κατά την πώληση ενός προϊόντος διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο φορολογικός νόμος ενώ τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων διατηρούνται μέχρι του χρονικού σημείου που ο χρήστης θα αιτηθεί την διαγραφή του οπότε και διαγράφονται. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που τηρούμε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σας είναι για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εφόσον η τήρηση των δεδομένων δεν στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας, δεν θα τηρούμε δεδομένα πέραν του χρόνου της ανάκλησής αυτής, εκτός εάν το επιτρέπει ο νόμος ή απαιτείται από τον νόμο η παραμονή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εάν υπάρχει λόγος να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως στην περίπτωση νομικών ζητημάτων, δικαστικής διαμάχης ή άλλης αιτίας θα σας ενημερώσουμε ειδικώς.

8. Το littlebuddies.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του littlebuddies.gr σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνο εφόσον:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το littlebuddies.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το littlebuddies.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του littlebuddies.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το littlebuddies.gr
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 

ΑΡΧΕΙΑ COOKIES

Οι τοποθεσίες μας χρησιμοποιούν cookies για να σας επιτρέπουν την είσοδο στις υπηρεσίες μας.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και άλλες πληροφορίες, στον υπολογιστή σας προκειμένου να εξοικονομείτε χρόνο, δεδομένου ότι δεν θα χρειάζεται να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά, καθώς και να εμφανίζετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενό σας και διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν κατά τις μεταγενέστερες επισκέψεις σας σε αυτές τις τοποθεσίες.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του littlebuddies.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του littlebuddies.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στην τοποθεσία του littlebuddies.gr ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά. Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δύναται να καταγράφει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet, τα οποία στοιχεία αξιοποιούνται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών.

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Safari for iPad and iPhone

Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές κι απλές οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πλοηγών ιντερνέτ.

Η εταιρεία μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα policies.google.com/privacy.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζομένων, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, δεν ευθυνόμαστε για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπο μας ούτε είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την διαθεσιμότητα αυτών των ιστοτόπων ή πηγών . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ούτε ευθύνεται, ούτε αποδέχεται απόψεις και πράξεις που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν ούτε για την πολιτική απορρήτου και το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή πηγών. Επομένως και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύπτει από των παραπάνω ιστοτόπων ή πηγών. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του ιστότοπου littlebuddies.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από αυτό τον ιστότοπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο littlebuddies.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, από που προέκυψαν αυτά τα δεδομένα , ποιοι τα επεξεργάζονται, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως αίτημα διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή να ανακαλέσετε την συναίνεση σας για επεξεργασία για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.(μετά από την επαλήθευση της ταυτότητας σας)

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing της Εταιρείας τροποποιώντας τις επιλογές σας στον λογαριασμό χρήστη (my profile) των Δικτυακών μας Τόπων. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing αλλάζοντας τις εγγραφές email και sms πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το littlebuddies.gr επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και αξιόπιστους συνεργάτες μας, που έχουν αξιολογηθεί ώστε να είναι εγγυημένη η συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας τους, ως αυτή σας γνωστοποιείται.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας εντός και εκτός Ε.Ε. με σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρούμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και θα σας ενημερώνουμε ειδικώς.

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση:

 • αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να τα πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.
 • αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείται με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.
 • αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε web push notifications από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το littlebuddies.gr με βάση την παρούσα διαδικασία, έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του littlebuddies.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση το littlebuddies.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των χρηστών των προϊόντων ή υπηρεσιών της.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα που στοχεύουν στην αποτροπή κάθε έκνομης χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν προσωπικά δεδομένα διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση Public RSA key 2048-bit του διεθνούς πιστοποιημένου οργανισμού OpenSSL που αφορά τις ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι παγκόσμια, σημαντικό εργαλείο, στην πιστοποίηση δικτυακών τόπων και παρέχει μια ισχυρή κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των εξυπηρετητών (web servers) έτσι ώστε όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ τους να διασφαλίζονται, αποτρέποντας την υποκλοπή τους ή την αλλοίωση τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η χρήση του ιστότοπου του littlebuddies.gr και η παραγγελία κι αγορά προϊόντων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους από ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ειδικότερα, απαγορεύεται η επίσκεψη, χρήση του διαδικτυακού τόπου littlebuddies.gr ή/και παραγγελία προϊόντων μέσω αυτού από ανηλίκους. Εάν παρά ταύτα, ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τις σελίδες του littlebuddies.gr, κάνουν χρήση αυτών ή/και προβούν σε παραγγελία προϊόντων, το littlebuddies.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Όμοια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής χρηστών. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι ανήλικος μας παρείχε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα χωρίς την απαραίτητη γονική συναίνεση, θα προβαίνουμε άμεσα σε διαγραφή των εν λόγω Δεδομένων από τα αρχεία μας.