ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

α. Λογαριασμός Μέλους

Το littlebuddies.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, δηλώνοντας έναν Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και ένα Όνομα Χρήστη (user name) που ο ίδιος θα επιλέξει. Ο Κωδικός Ασφαλείας ή αλλιώς κωδικός πρόσβασης λογαριασμούς πρέπει να είναι μοναδικός και να διατηρείται ασφαλής. Οι εν λόγω κωδικοί που θα χρησιμοποιούνται από τον χρήστη, κάθε φορά που αυτός θα τους καταχωρεί, θα του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Έτσι ο χρήστης–μέλος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό του (user account). Ο χρήστης-μέλος συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το littlebuddies.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ο χρήστης-μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης από κάθε συσκευή (Log out).

β. Εγγραφή Μέλους

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του littlebuddies.gr συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το littlebuddies.gr για πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες μας, β) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη και γ) να δηλώσει εάν συγκατατίθεται ρητά για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων και Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του littlebuddies.gr τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως.

Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη ως Μέλους στο littlebuddies.gr είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσει μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή και το littlebuddies.gr καθοδηγεί τον χρήστη με κατανοητά βήματα ώστε να αποθηκεύσει τα στοιχεία του για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης γίνεται Μέλος στο littlebuddies.gr και αποκτά δικό του Λογαριασμό Μέλους ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία και η ολοκλήρωση πιθανής ή υπαρκτής παραγγελίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε στην περίπτωση εγγραφής Μέλους ή αγοράς στο littlebuddies.gr είναι: (α) σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το όνομα και επώνυμό του, την διεύθυνση κύριας κατοικίας του (διεύθυνση χρέωσης –διεύθυνση παράδοσης), τον ταχυδρομικό κωδικό της διεύθυνσης κύριας κατοικίας του, το τηλέφωνο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email), και (β) σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την πλήρη επωνυμία του, την έδρα (διεύθυνση χρέωσης –διεύθυνση παράδοσης) και τον ταχυδρομικό κωδικό της, το τηλέφωνο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email), το Α.Φ.Μ., την Δ.Ο.Υ. του και το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας. Η εγγραφή και η συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη ως Μέλους είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγεί και το littlebuddies.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης μας χορηγεί κατά την εγγραφή του ως Μέλους, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη διατήρηση και διευκόλυνση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και για τον λόγο αυτό τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας Λογαριασμού επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπο μέσω του οποίου είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας του, το ιστορικό των συναλλαγών του στον ιστότοπο κτλ., (β) της επικοινωνίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τον επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή) και (γ) την αποστολή στον επισκέπτη/χρήστη στα στοιχεία που μας χορήγησε, ενημερωτικού διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και γενικότερα δραστηριοτήτων άμεσου marketing συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους (newsletter). Στην περίπτωση ο χρήστης ή πελάτης παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεδομένα κάποιου τρίτου για παράδειγμα σε περίπτωση δώρου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ζητήσει και θα επεξεργαστεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την διεκπεραίωση της συναλλαγής όπως όνομα, διεύθυνση παράδοσης και στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη του δώρου. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του επισκέπτη/χρήστη είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επισκεπτών/Χρηστών/Συνδρομητών του littlebuddies.gr Οι χρήστες/επισκέπτες κατανοούν και αποδέχονται ότι το littlebuddies.gr έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του και να ακυρώσει την παραγγελία του ή/και τα εκπτωτικά κουπόνια που τυχόν του έχουν αποσταλεί στους χρήστες/επισκέπτες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

γ. Εγγραφή Newsletter

Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο newsletter της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνεται από ελευθεριότητα και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησης σας στο littlebuddies.gr Η εγγραφή στην Υπηρεσία newsletter του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής παρέχεται η ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη να αποστέλλει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοσή τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder – ανεπιθύμητα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να αποθηκεύσετε την διεύθυνση αποστολής του ιστότοπου στη safe list σας. Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε newsletter μπορείτε να διαγραφείτε χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο κάτω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

α. Παραγγελία

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε πληρωμή και διαθεσιμότητα, δηλαδή τα προϊόντα στο καλάθι αγορών του χρήστη δεν δεσμεύονται άνευ πληρωμής και μπορούν να αγοραστούν από άλλους πελάτες.

Ο χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προβλέπει το littlebuddies.gr

Αφού κληθεί να επιβεβαιώσει την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τη διεύθυνση αποστολής του παραστατικού/τιμολογίου και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αυτής, καλείται να πληρώσει, επιλέγοντας έναν από τους ενδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής όσον αφορά το πωλούμενο είδος και λοιπών δαπανών.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν 2251/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής με την καταχώρηση της παραγγελίας λαμβάνει διαδικτυακά ένα μήνυμα με τις εξής πληροφορίες:

 • Το προϊόν παραγγελίας
 • Την ποσότητα
 • Την τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Το υποσύνολο
 • Τον τρόπο αποστολής του προϊόντος
 • Τη μέθοδο πληρωμής
 • Το σύνολο της πληρωμής

Εφόσον διαπιστώνεται οφειλόμενο ποσό (μεταφορικών ή/και αξίας προϊόντων), στο λογαριασμό του χρήστη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αποστείλει φόρμα παραγγελίας μέχρι την οριστική εξόφληση ή τη ρύθμιση της εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα επιφύλαξης ή/άρνησης επεξεργασίας και ολοκλήρωσης της συναλλαγής ή της παροχής των υπηρεσιών της, ή άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών για οποιαδήποτε λόγο σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή εφόσον γνωστοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται απέναντι στο χρήστη και σε οποιονδήποτε τρίτο και μπορεί να μην ολοκληρώσει την συναλλαγή απέναντι στο χρήστη για παράδειγμα, εάν δεν μπορεί να λάβει εξουσιοδότηση πληρωμής, εάν ισχύουν περιορισμοί μεταφοράς για ένα προϊόν ,εάν δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ποιοτικού ελέγχου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με αποτέλεσμα να αποσύρεται. Ειδικότερα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται απέναντι στο χρήστη και σε οποιονδήποτε τρίτο και μπορεί να μην ολοκληρώσει την συναλλαγή εάν αποσύρεται ένα προϊόν από τον ιστότοπο για τον οποιονδήποτε λόγο ανεξαρτήτως πώλησης του προϊόντος , λόγω επεξεργασίας και αφαίρεσης οποιουδήποτε υλικού και περιεχομένου από τον ιστότοπο, εάν είναι εκτός αποθέματος, εάν ο χρήστης δεν τηρεί τα κριτήρια των Όρων χρήσης και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται λόγω της άρνησης της να επεξεργαστεί μια συναλλαγή ή λόγω αναστολής μιας συναλλαγής ακόμη και μετά της έναρξη της επεξεργασίας της.

Περαιτέρω Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να ολοκληρώσει συναλλαγή με τον χρήστη μόνο εφόσον ο χρήστης είναι πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί έγκυρη χρεωστική /πιστωτική κάρτα από την Τράπεζα, αποδεκτή από το ηλεκτρονικό κατάστημα, με ζητήσεις οι οποίες είναι αποδεκτές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και για τις οποίες ο χρήστης παρέχει εξουσιοδότηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα να διεκπεραιώσει τις αντίστοιχες χρεώσεις στην χρεωστική/πιστωτική κάρτα του χρήστη ώστε ο χρήστης να παραλάβει το προϊόν/προϊόντα τα οποία αγόρασε. Τα προϊόντα αυτά προορίζονται για προσωπική χρήση ή δωρεά και όχι για οποιουδήποτε είδους εμπορική εκμετάλλευση.

Με την ζήτηση σας για αγορά προϊόντων συναινεί ο πελάτης στην πραγματοποίηση πιστοληπτικών ελέγχων από μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αν κριθεί απαραίτητο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να ανταλλάσει πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη/πελάτη προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Ακόμη συμφωνεί ο χρήστης/πελάτης ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να κάνει χρήση προσωπικών του δεδομένων προκειμένου να διεξαχθούν έλεγχοι, που σκοπό έχουν την καταπολέμηση έκνομων δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ανταλλαγή των παραπάνω πληροφοριών με Αρχές ή υπηρεσίες καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

β. Αγορά Προϊόντων

1. Γενικοί Όροι

Στις φόρμες παραγγελιών καθώς και στις αποδείξεις που ο χρήστης θα λάβει για την αγορά του, περιέχονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους της παρούσας σύμβασης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να στείλει τμηματικά τα προϊόντα της παραγγελίας αν αυτό κριθεί σκόπιμο για λόγους που εξυπηρετούν το σύστημα των αποστολών και τον Πελάτη. Ακόμη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να ορίσει μια ανώτατη ποσότητα για ένα προϊόν ή κωδικό προϊόντος που αποστέλλεται σε ένα μεμονωμένο πελάτη ή ταχυδρομικό κωδικό. Ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος αποστολής. Σε περίπτωση ύπαρξης εκπτωτικών κουπονιών αυτά είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν από άλλον πλην του Μέλους στο οποίο απεστάλησαν. Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του εκπτωτικού κουπονιού. Επιπροσθέτως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να σταματήσει να δέχεται εκπτωτικά κουπόνια προς εξαργύρωση χωρίς να υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη ειδοποίηση των κατόχων τους. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνου παρατήρησης κλπ. που προκύπτει κατά την αγορά προϊόντων, σας καλούμε να ενημερώσετε άμεσα σχετικώς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών από στο τηλέφωνο 2103008148 είτε στέλνοντας e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2.Πληροφορίες Προϊόντων

To littlebuddies.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερο όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ωστόσο, οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το littlebuddies.gr υπό την έννοια ότι το littlebuddies.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας του littlebuddies.gr για λόγους ανωτέρας βίας. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών, για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων.

3. Τιμές

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων μας είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το littlebuddies.gr επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που αφορούν στα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στο littlebuddies.gr κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Επομένως η τιμή που θα ισχύει για την παραγγελία του χρήστη θα είναι η τιμή που προβάλλεται στον ιστότοπο κατά την αποδοχή-πληρωμή της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο, παρακαλούμε τον χρήστη-μέλος να επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας πριν από την πραγματοποίηση της παραγγελίας καθώς είναι πιθανή η εμφάνιση τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές. Επιπρόσθετα, ο χρήστης-μέλος δύναται να επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής και έξοδα αντικαταβολής, τα οποία προστίθενται στο τελικό ποσό πληρωμής.

4. Διαθεσιμότητα-Παράδοση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προϊόντα που εμφανίζονται στο littlebuddies.gr και πωλούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα και δύνανται να αποσταλούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας (εφόσον η παραγγελία έχει γίνει μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι) και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Τέλος πιθανές προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων σε περίπτωση που οι Προμηθεύτριες Εταιρείες ανανεώσουν/τροποποιήσουν τη συσκευασία ενός Προϊόντος, ή προβούν στην κατάργησή του, δεσμεύεται όμως να ενημερώσει τον χρήστη/πελάτη για τη δυνατότητα ή μη ικανοποίησης της παραγγελίας και το χρόνο που τούτο θα καταστεί δυνατό. Αντίστοιχα στην περίπτωση της τροποποίησης της τιμής από την Προμηθεύτρια ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τροποποιήσει την τιμή στην υπό επεξεργασία παραγγελία και να μην την εκτελέσει σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης, μετά τη σχετική ενημέρωσή του, αρνηθεί να λάβει τα Προϊόντα με την νέα τιμή.

 

Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετρητά με Αντικαταβολή
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τη δυνατότητα αντικαταβολής με μετρητά. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με την ΕΛΤΑ Courier και η πληρωμή με μετρητά γίνεται την ώρα της παραλαβής των προϊόντων. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2€ για Ελλάδα και 2.80€ για Κύπρο.

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής και Προπληρωμένης Κάρτας
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δέχεται τις κάρτες όλων των τραπεζών Visa, Mastercard, Maestro και οποιουσδήποτε άλλους τρόπους αναφέρονται ρητά κατά καιρούς στο ιστότοπο. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικών καρτών γίνονται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον της τράπεζας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει τα στοιχεία παραγγελίας και πληρωμής των χρηστών, ωστόσο αν δεν υπάρξει αμέλεια από πλευράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν θεωρείται υπεύθυνη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης κάποιου τρίτου σε πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης κατά την πρόσβαση και την παραγγελία από τον ιστότοπο. Απαραίτητο για τη συναλλαγή να αναφέρετε το τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.

Τραπεζική Κατάθεση
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας καταθέτοντας τα χρήματα απευθείας στον λογαριασμό της εταιρείας μας. Σε αυτή την περίπτωση, η αποστολή των προϊόντων θα γίνει μόλις εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τράπεζα: Πειραιώς
IBAN: GR55 0172 0690 0050 6909 6405 993
Δικαιούχος: ΒΡΕΤΤΟΣ ΟΕ (LITTLE BUDDIES)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό της παραγγελίας στην αναφορά πληρωμής.

 

Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Διαθεσιμότητα-Παράδοση

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα από 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας (διαβάστε περισσότερα παρακάτω). Για αποστολές στην Κύπρο η αποστολή θα πραγματοποιηθεί εντός 7 έως 11 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Μπορούμε να σας αποστείλουμε την παραγγελία εφόσον ολοκληρωθεί κατόπιν της πληρωμής σας, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφοράς στο χώρο σας. Απαιτείται υπογραφή για κάθε παραδοθέν αγαθό και από τη χρονική στιγμή που ο χρήστης υπογράψει και παραλάβει το προϊόν/τα η ευθύνη το προϊόν/τα περνά αποκλειστικά στο χρήστη. Ομοίως εάν πρόκειται για δώρο η ευθύνη βαραίνει το χρήστη από τη στιγμή που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραδώσει το προϊόν/τα στη διεύθυνση που ο χρήστης υπέδειξε. Εάν δεν υπάρξει υπογραφή, τότε ο χρήστης θεωρείται ότι συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και επιβεβαιώνει ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μπορεί να παραδώσει το αγαθό ή τα αγαθά στο χώρο και την διεύθυνση που ο χρήστης υπέδειξε, χωρίς την ύπαρξη υπογραφής και ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για όποια απώλεια ή ζημία μπορεί να προκύψει. Για καλύτερη εξυπηρέτηση, παρακαλείται ο χρήστης να ενημερώνει σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα στο κουδούνι κλπ) όπου αυτό χρειάζεται. Σε περίπτωση έλλειψης ενός προϊόντος και αντικατάστασής του με άλλο, όπως και/ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, οι ημέρες αποστολής ενδέχεται να αυξηθούν. Για αποστολές στην Κύπρο η αποστολή θα πραγματοποιηθεί εντός 7 έως 11 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Ο χρόνος παράδοσης που συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας είναι ενδεικτικός και σε καμία περίπτωση ανέκκλητα δεσμευτικός ως προς την εκτέλεση και την παραλαβή της. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση των Προϊόντων του ή την παραλαβή αυτών από τα κατά τόπους συνεργαζόμενα πρακτορεία ταχυμεταφορών. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περιπτώσεις καθυστερημένης παράδοσης των Προϊόντων από την εταιρεία ταχυμεταφοράς στον Πελάτη, καθώς και σε περιπτώσεις παράδοσης διαφορετικής ώρας από την ενδεικτική που έχει συμπληρωθεί στη φόρμα παραγγελίας. Επιπρόσθετα, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το χρόνο παράδοσης των Προϊόντων σε περιπτώσεις απεργιών, αργιών, ακραίων καιρικών συνθηκών/φαινομένων καθώς και για την παράδοσή τους σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως προσδιορίζονται από τις συνεργαζόμενες με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα η εταιρεία ταχυμεταφοράς. Ο Πελάτης συναινεί ρητά και αποδέχεται ότι η καθυστερημένη παράδοση ή η μη επιθυμητή ώρα παράδοσης δεν συνιστά λόγο άρνησης παραλαβής των Προϊόντων και αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ/Ηλεκτρονικό Κατάστημα που αφορά στη σχετική παραγγελία. Επιπλέον, εάν ασκήσει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής ή το δέμα χαρακτηριστεί ως αζήτητο και επιστραφεί, τότε ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει το ποσό των μεταφορικών καθώς και του κόστους επιστροφής των Προϊόντων της παραγγελίας του.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν έχετε παραλάβει το Προϊόν που παραγγείλατε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εντός …δεκατεσσάρων… (…14) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τηλέφωνο: 2103008148 ή στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αλλιώς η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα, καθώς έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβάλλει με ακρίβεια τα προϊόντα δίνοντας προσοχή στην απεικόνιση των χρωμάτων, των σχεδίων, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της. Ωστόσο επειδή οι οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών ποικίλλουν δεν εγγυούμαστε ότι η εμφάνιση οπουδήποτε χρώματος στην οθόνη του χρήστη θα είναι απολύτως ακριβής. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Παρακαλώ σημειώστε ότι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο αφού επικοινωνήσει ο χρήστης με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο τηλ. 2103008148 και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

1. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

2. Στην περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα

Όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπόκεινται σε έλεγχο. Στην ακραία περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα-ελάττωμα παρακαλείται ο χρήστης να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΙΑ στο τηλέφωνο 2103008148 και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας courier μέσω της οποίας απεστάλλησαν. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται η αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

3. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.
 • Η επιστροφή χρημάτων για αγορές που έχουν γίνει με αντικαταβολή θα γίνεται μέσω τραπέζης. Για την κατάθεση απαραίτητη είναι η αναφορά από τον ΠΕΛΑΤΗ του αριθμού IBAN του λογαριασμού του καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
 • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

4. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν ή τα προϊόντα αζημίως μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης και όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε μόνο με το κόστος επιστροφής του προϊόντος ή των προϊόντων. Όλες οι επιστροφές πρέπει να αιτηθούν πριν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιστρέψει κάποιο προϊόν προκειμένου η εταιρεία να επεξεργαστεί την επιστροφή αυτή σύντομα και πληρέστερα. Παρακαλώ σημειώστε ότι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο αφού επικοινωνήσει ο χρήστης με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο τηλ 2103008148 και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι μη αναγνωρισμένες επιστροφές θα επιστραφούν στον αποστολέα. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το προϊόν να μην έχει φορεθεί πέραν της δοκιμής ή να μην έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της δοκιμής, χωρίς να έχει γίνει οποιουσδήποτε τύπου παρέμβαση στο προϊόν, με το σύνολο των εξαρτημάτων του και των εντύπων που το συνοδεύουν (φόρμα επιστροφής, αποδεικτικό) σε άριστη κατάσταση.
  Επιπλέον θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως το κουτί, η σακούλα καθώς και η απόδειξη αγοράς, όλα αυτά αποτελούν μέρος του προϊόντος. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Το προϊόν ή τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν από το πελάτη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με την οποία στάλθηκαν και συνεργάζεται η Little Buddies
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
 • Η επιστροφή χρημάτων για αγορές που έχουν γίνει με αντικαταβολή θα γίνεται μέσω τραπέζης. Για την κατάθεση απαραίτητη είναι η αναφορά από τον ΠΕΛΑΤΗ του αριθμού IBAN του λογαριασμού του καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για τυχόν βλάβες ή φθορές των προϊόντων που προέκυψαν μετά την χρήση τους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση.

Σε περίπτωση απώλειας των προϊόντων ή σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ακόμα και κατά τη μεταφορά της επιστροφής το Ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη και έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται στο προϊόν, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και πάντως χωρίς να χρησιμοποιηθεί το προϊόν ή χωρίς να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από ότι ορίζεται στη φύση του . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Προσοχή σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν κάνει δεκτή την επιστροφή προϊόντος μετά από τη χρήση πέραν της δοκιμής ή μετά τη μη ορθή χρήση με κριτήριο τη φύση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Επίσης σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν κάνει δεκτή την επιστροφή προϊόντος, το οποίο δεν είναι σε άριστη κατάσταση έχει φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί πέραν της δοκιμής και δεν συνοδεύεται με το αποδεικτικό πληρωμής και την φόρμα επιστροφής όπως επίσης το κουτί, η σακούλα καθώς και η απόδειξη αγοράς, όλα αυτά αποτελούν μέρος του προϊόντος. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί μια πολιτική ευέλικτων επιστροφών ώστε να έχει ο ΠΕΛΑΤΗΣ όσον τον δυνατό καλύτερη εμπειρία από την ηλεκτρονική αγορά του. Ωστόσο εάν παρατηρηθούν συνεχείς επιστροφές από οποιοδήποτε ΠΕΛΑΤΗ, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το κλείσιμο του λογαριασμού ή η απόρριψη μελλοντικών παραγγελιών του ΠΕΛΑΤΗ.
 • Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση δικαιούται μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν της παραγγελίας με άλλο στην ίδια ως άνω κατάσταση, εφόσον ισχύουν οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις (ενδεικτικά, να είναι το επιστρεφόμενο προϊόν σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της δοκιμής, να μην έχει υποστεί παρέμβαση κλπ ανατρέξτε παραπάνω) και εφόσον πληρωθούν από τον πελάτη τυχόν διαφορά αντιτίμου.

5. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε

 • προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ……πιπίλες, βούρτσες, οδοντόβουρτσες κ.α.).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του littlebuddies.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε χρήστης που εισέρχεται στον ιστότοπο και κάνει χρήση των υπηρεσιών του, θεωρείται ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης όπως διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση και από τις συναλλαγές του ιστοτόπου. Εάν κάποιος χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η πολιτική Απορρήτου-Προσωπικών Δεδομένων, οι τρόποι πληρωμής –αποστολής και η πολιτική αποστολών και επιστροφών) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προβαίνει σε κάποια πράξη τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα όπως και τα αντίστοιχα ένδικα μέσα στο μέλλον.

2. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2103008148, είτε μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. To littlebuddies.gr δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής. To littlebuddies.gr δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (αν μια συναλλαγή είναι εν εξελίξει και χρειαστεί το littlebuddies.gr δύναται να ενημερώσει άμεσα τον χρήστη).

4. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του littlebuddies.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί το littlebuddies.gr τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

5. Ο χρήστης –αποδέκτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν έχει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχέση εταιρική, συνεργατική, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας όπως προκύπτει και από τους όρους χρήσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επομένως και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από πλευράς του χρήστη.